Politikker

Cookie- og privatlivspolitik

Senest opdateret: 20. maj 2021

Information om behandling af personoplysninger

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine data håndteres på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, hvordan www.unoimage.dk (herefter uno image, “vi”, “os” eller “vores”) behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataansvarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

www.unoimage.dk ́s rolle som dataansvarlige

I forbindelse med driften af vores virksomhed behandler vi en række personoplysninger. Det gør vi, for at vi kan servicere dig bedst muligt. Vi indsamler og behandler hovedsageligt almindelige (ikke følsomme) data.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte uno image her: uno image A/S
Thrigesvej 13
DK-7430 Ikast (kun kontor)

Tel. +45 97250455 CVR: 11812201
Mail: ordre@omhu.eu

Hvilke personoplysninger vi indsamler og formålet

Vi behandler personoplysninger om dig i en række forskellige situationer. Læs nærmere nedenfor om vores behandling i de forskellige situationer.

Besøgende på www.omhu.eu hjemmeside
Når du besøger omhu ́s hjemmesider (fx https://www.omhu.eu/) kan omhu behandle oplysninger

om din IP-adresse samt informationer om din computer, enhed og browser.

Vi behandler også oplysninger om dit besøg (fx oplysninger om den måde, du kommer ind på vores hjemmesider, hvordan du navigerer rundt på dem, hvilke sider du besøger, indhold du kigger på, dine søgninger, reklamer du har set mv.). Disse oplysninger indhentes igennem cookies, logfiler og øvrige teknologier.

Vi behandler også data, som du giver os, i forbindelse med din brug af hjemmesiden, fx når du udfylder en formular eller registrerer dig online, herunder dit navn, firmanavn, firmaadresse, arbejdstelefonnummer/mobilnummer, e-mailadresse, titel, produktinteresse samt øvrige oplysninger du giver til os.

Vi bruger dine oplysninger, for at vi kan gøre relevante services og produkter tilgængelige for dig og til at forbedre din oplevelse af vores hjemmesider og online-tjenester samt de services og produkter, vi tilbyder. Vi bruger også data til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f) eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og cookiebekendtgørelsen § 3).

Kunder og potentielle kunder hos omhu

Når du er kunde/potentiel kunde hos omhu eller kontaktperson hos en af omhu ́s kunder/potentielle kunder, behandler omhu personoplysninger om dit navn, firmanavn, firmaadresse, arbejdstelefonnummer/mobilnummer, e-mailadresse, titel, dine køb, betalingsoplysninger samt information fra offentligt tilgængelige kilder og øvrige oplysninger, som du giver til os.

Vi behandler personoplysninger med det formål at kunne opfylde aftalen med vores kunder, med henblik på at levere ydelserne, fakturere, føre statistik og foretage kvalitetsstyring samt for at opretholde vores kunderegistrer og yde generel service, markedsføring og salg over for vores kunder og potentielle kunder.

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b) eller vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f).

Modtagere af markedsføring og deltagere af konkurrencer

Når du modtager markedsføring fra omhu eller deltager i konkurrencer, behandler vi oplysninger om dit navn, firmanavn, virksomhedsadresse, arbejdstelefonnummer/mobilnummer, e-mailadresse, titel og produktinteresse. Vi behandler også oplysninger om dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation samt din brug af den markedsføring, vi sender til dig (herunder fx om du har åbnet en e-mail fra os, om e-mailen er læst, og hvilke links du har åbnet), og oplysninger, som du i øvrigt giver til os.

Vi behandler dine oplysninger med henblik på markedsføring af vores virksomhed og virksomhedens produkter, oprettelse og administration af dig som abonnent på markedsføring, samt administration af konkurrencer, udtrækning af vindere mv. Vi bruger oplysningerne om dine præferencer og din brug, for at forstå den måde, som vores kunder tager imod vores markedsføring, og få at forbedre markedsføringen over for dig og vores øvrige kunder fremadrettet.

Vi sender kun markedsføringsmateriale til dig på e-mail, sms eller via anden elektronisk kanal, når vi har indhentet dit samtykke hertil, når dette er påkrævet i henhold til markedsføringslovens regler.

For vores nyhedsbrev har vi etableret særskilte vilkår: Når du tilmelder dig omhu ́s nyhedsbrev giver du omhu samtykke til at behandle dine personoplysninger (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og markedsføringslovens § 10) alene til det formål at modtage nyhedsbreve og markedsføringsmateriale. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at framelde dig nyhedsbrevet (databeskyttelsesforordningen artikel 7, stk. 3), dette gøres ved at klikke på linket ”Afmeld” nederst i nyhedsbrevet. Dine oplysninger vil herefter blive slettet, medmindre vi har et andet lovligt grundlag, der gør, at vi fortsat kan behandle personoplysningerne.

Vi bruger også data om dig til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold, samt til måling af effektiviteten af vores indhold og markedsføring.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f) og/eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og markedsføringslovens § 10).

Samarbejdspartnere og/eller leverandører til omhu

Når du er samarbejdspartner eller leverandør til omhu eller er kontaktperson hos en samarbejdspartner/leverandør, behandler vi oplysninger om dit navn, firmanavn, virksomhedsadresse, arbejdstelefonnummer, e-mailadresse og titel samt offentligt tilgængelig information og øvrige oplysninger, som du giver til os.

Vi behandler oplysningerne til brug for kontraktstyring samt for at modtage varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere og, hvor det er relevant, for at opfylde aftaler med vores kunder.

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b) eller vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f).

Øvrige generelle formål med behandlingen

Vi kan berige de oplysninger som er beskrevet ovenfor med information fra andre kilder. Det kan være offentlig tilgængelig information – herunder information, som vi får igennem almindelige tilgængelige kilder.

Oplysninger, som vi har indhentet til de formål, som er beskrevet ovenfor, kan omhu desuden behandle med henblik på overholdelse af love og regler, som omhu er underlagt i forbindelse med driften af vores virksomhed eller for at opfylde forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

Hvis omhu sælger hele eller en del af vores virksomhed eller sælger eller overfører vores aktiver eller på anden måde er involveret i en fusion eller overførsel af hele eller en væsentlig del af vores virksomhed, kan omhu overføre dine oplysninger til den part eller de parter, der er involveret i overførslen som led i denne transaktion, når det kan ske i henhold til lovgivningen (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Endeligt kan omhu behandle dine personoplysninger for at håndhæve eller forsvare vores eller tredjemands juridiske rettigheder eller legitime interesser, i tilfælde hvor dette er nødvendigt, sagligt og proportionelt (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

Deling af dine data med andre

omhu kan videregive dine persondata til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores forretning.

omhu kan endvidere videregive dine persondata til en offentlig myndighed i situationer, hvor vi konkret er forpligtiget til at videregive dine persondata i medfør af lovgivning og underretningsforpligtigelser, som vi er underlagt.

Vi modtager endvidere tekniske data fra analytiske tredjeparts leverandører, herunder Google Analytics og Facebook Analytics omkring dit besøg af vores hjemmeside. Du kan til enhver tid stoppe trackingen af Google Analytics via følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Vi forsøger at begrænse videregivelsen af persondata i personhenførbar form og dermed videregivelsen af oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

Omhu overlader desuden dine personoplysninger til databehandlere, fx i forbindelse med administration af vores it-systemer og i forbindelse med markedsføring. Vores databehandlere behandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks. Vi indgår databehandleraftaler med vores databehandlere for at sikre, at den nødvendige sikkerhed er på plads og for at beskytte oplysningerne og overholde vores databeskyttelsesforpligtelser.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f).

Opbevaringsperiode, dataintegritet og sikkerhed

Dine personoplysninger opbevares ikke længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet. Når dine oplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Dine rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os (se e-mail ovenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.

Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende på vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse.

Dine rettigheder omfatter også følgende:

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.

Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine oplysninger.

Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.

Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere www.datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

Opdateringer

Vi evaluerer og opdaterer løbende denne informationsmeddelelse. Det er derfor en god idé at holde dig regelmæssigt opdateret. Øverst kan du se, hvornår den sidst er blev opdateret. Den seneste version vil altid være tilgængelig på vores hjemmesider. 

Cookiepolitik

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, iPad eller hvad du ellers bruger, når du besøger hjemmesider. Cookies anvendes af stort set alle websites.

I tekstfilen gemmer hjemmesiden informationer, som den gerne vil kunne læse næste gang, du besøger siden. Det er ofte informationer, der bruges til statistik og analyse.

Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk.

En cookie er en tekstfil, ikke en programfil. Det betyder, at cookien ikke selv kan gøre noget på din computer. Den kan ikke indsamle oplysninger, sprede virus eller på anden måde gøre skade.

Nogle af omhu’s sider har indhold, som kun kan vises, hvis der gemmes cookies. Data fra cookies bruges også til at indsamle personhenførbare oplysninger i markedsføringsøjemed.

Nedenfor kan du læse om de enkelte cookies som bruges på hjemmesiden, formålet med dem, hvem der udbyder dem og hvornår de udløber.

Samtykke

Første gang du besøger hjemmesiden, vil du blive mødt af et banner som informerer om hvilke cookies du kan acceptere. Hvis du giver samtykke vil der blive sat de valgte cookies. Der vil dog blive sat en cookie til at huske hvis du ikke giver samtykke, så du ikke bliver mødt af banneret hver gang du åbner en ny side. Du skal være opmærksom på, at der kan være nogle funktioner på hjemmesiden som ikke vil fungere, hvis du ikke giver samtykke.

Hvis du en gang har samtykket til cookies, men ønsker at trække samtykket tilbage, kan du altid gøre det ved at slette dine cookies i browseren og afvise samtykke næste gang, du besøger hjemmesiden. Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies. Se nedenfor for links til de mest populære browsers.

Du kan desuden vælge at afvise alle cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder disse indstillinger afhænger igen af, hvilken browser du bruger. Du skal dog være opmærksom på, at et generelt nej til cookies vil betyde, at der er mange funktioner på hjemmesiden, som du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Sletning af cookies
Cookies blokeres og slettes i din browser. Vælg din browser herunder og få hjælp til, hvordan du gør: Microsoft Edge
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Apple Safari på Mac
Iphone, Ipad, Ipod touch
Opera
Android telefoner

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.