Uno Image

Bæredygtighed

Hos uno image er vi ansvarlige for kvalitet, samtidig med at vi beskytter miljøet og menneskerne omkring os. Vi ønsker at implementere meningsfulde teknologier, og vi bruger tid og resurser på at finde nye og grønne alternativer. Med vores ekspertise håber vi at inspirere andre til at tænke bæredygtigt. Vi håber at være en del af løsningen på de udfordringer, vi står over for sammen med dig.

For uno image er ansvarlighed overfor miljøet en vigtig og grundlæggende værdi. Vi vil hele tiden mindske vores miljøpåvirkning så meget som muligt indenfor de realistiske rammer. Vi integrerer miljøhensyn i den daglige drift, da vi hele tiden er fokuseret på at mindske vores miljøpåvirkning, f.eks. ved at sørge for hele tiden at slukke lys når det ikke er relevant at have tændt, at genbruge papir, plastik poser og pap. Vi skal hele tiden overholde nationale og lokale lovgivninger indenfor miljø, og sikrer at vores leverandører gør det samme. Alle vores samarbejdspartnere skal være indforstået med, at vi til enhver tid skal kunne udføre uanmeldte audits. En stor del af vores miljøbelastning er transport af varer fra Asien til Europa.

Derfor skal vi gennem planlægning og opfølgning sikre, at godset bliver forsendelsesklart til at kunne sendes med skib, så mere miljøbelastende transportmuligheder så som tog og fly holdes på et absolut minimum. Vi følger også generelt prisniveauet rundt om i verden tæt, med henblik på eventuelt at kunne flytte produktionen tættere på Danmark, og deraf mindske transportens miljøpåvirkning. Vi er i gang med at få implementeret retningslinjerne for OECD og UNGP i vores forretning og politikker. Derfor har vi udarbejdet skemaer over vores aktuelle og potentielle skadelige miljøpåvirkninger, således at vi kan sørge for løbende forbedringer gennem Due Diligence.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.